Sportief, behulpzaam, gastvrij

Contributie en lidmaatschap

 

De contributieheffing vindt plaats op basis van leeftijd, niet op basis van indeling in een elftal.

De inning van de contributie verloopt via ClubCollect. Lees er HIER alles over.

 

 

Contributiegelden seizoen 2017-2018

 

Contributiecategorie Leeftijd Contributiehoogte per jaar
Senioren ZaMi Geboren voor 01-01-1999 328,00
Senioren Zondag Geboren voor 01-01-1999 230,00
Senioren Dames Geboren voor 01-01-1999 230,00
Junioren JO19 Geboren tussen 01-01-1999 en 31-12-2000 268,00
Junioren JO17 Geboren tussen 01-01-2001 en 31-12-2002 268,00
Junioren JO15 Geboren tussen 01-01-2003 en 31-12-2004 238,00
Pupillen JO13 Geboren tussen 01-01-2005 en 31-12-2006 238,00
Pupillen JO11 Geboren tussen 01-01-2007 en 31-12-2008 215,00
Pupillen JO09 Geboren tussen 01-01-2009 en 31-12-2010 215,00
Ieniemini JO07 Geboren tussen 01-01-2011 en 31-12-2012  70,00
Recreatievoetbal op zondag (veteranen)
  120,00
Niet spelend lid   120,00
Donateurs    75,00

 Administratiekosten nieuw lid (eenmalig) 30,00

 

 
Inning contributie door ClubCollect
 
Sindshet seizoen 2016-2017 verloopt de inning van de contributie via ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Club Collect zal namens de club naar ieder clublid een e-mail, SMS en indien nodig een brief verzenden, met het verzoek de contributie over te maken.

Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen (5 termijnen, t.w. juli, september, november, januari en maart). De betalingen verlopen via iDeal en zijn daarom 100% veilig. Voor meer informatie over ClubCollect moge u worden verwezen naar de website www.clubcollect.com
 
Ooievaarspashouders

Leden die in het bezit zijn van een ooievaarspas komen in aanmerking komen voor korting op de contributie. Jeugdleden tot 18 jaar krijgen 100% korting op de contributie (mits voetbal de enige sport is die hij/zij beoefent) en senioren leden krijgen 50% korting. Leden die in aanmerking willen komen voor de korting van de ooievaarspas geldt een procedure. De ooievaarspas moet namelijk jaarlijks door de ledenadministratie door een paslezer gehaald worden. Ooievaarspashouders dienen daartoe in de laatste week van de maand juni een afspraak te maken met de ledenadministratie.  Wanneer u dit niet doet, wordt de contributie gewoon via ClubCollect geïncasseerd en krijgt u de vergoeding pas gerestitueerd nadat de vereniging die van de gemeente heeft ontvangen. Meer informatie kunt u op de site www.denhaag.nl/ooievaarspas vinden. Hierop kunt u ook zien of u in aanmerking komt voor een ooievaarspas.
 
Opzegging lidmaatschap

Met name als men het lidmaatschap wenst te beëindigen en er geen sprake is van een overgang naar een andere vereniging, vergeet men nogal eens de ledenadministratie daarvan in kennis te stellen. Veelal wordt wel de leider/trainer daarvan in kennis gesteld maar dat druppelt dan niet door naar waar die mededeling thuishoort, t.w. de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail vóór 1 juli van dat seizoen bij de ledenadministratie. Doet u dat niet voor 1 juli dan riskeert u dat u nog een geheel seizoen contributie moet betalen
 
Overschrijving naar een andere vereniging

Sinds  2016 geldt een andere overschrijvingsprocedure. Financiële verklaringen en overschrijvingsformulieren zijn niet meer nodig. Vanaf heden meldt men zich af bij de (oude) vereniging en meldt men zich voor 15 juni van het jaar aan bij de nieuwe vereniging. Tussentijdse  overschrijving blijft mogelijk voor de zogeheten B categorie. Opzegging van het lidmaatschap bij de oude vereniging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. De nieuwe vereniging registreert het nieuwe lid in Sportlink. De oude vereniging en de KNVB moeten de overschrijving in Sportlink goedkeuren. Bestaat er nog een financiële verplichting dan zal de oude vereniging in Sportlink een blokkade bij het betrokken lid vermelden. In dat geval zal de KNVB de overschrijving niet goedkeuren.
 
Ledenadministratie en contributie

Jan Taal
Keizerstraat 4e
2584 BH Den Haag
email: ledenadministratie@hsvduno.nl
Mobiel: 06-43170338
 

Advertentie

Advertentie

Sponsors

Asta Casino
Solliciteren.nl
Malaika Kids
Fröling's
Van der Loo Schoonmaakdiensten
Praktijk voor Fysiotherapie “Thomsonplein”
M.C. Verhoef
RW Repair B.V.

Advertentie

Advertentie